Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Рождественський Андрій Юрійович. Рефлексія тілесного потенціалу в життєвому самовизначенні старшокласників. : к.психол.н. : спец.. 19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія : захищена 2002-06-19; . Інститут психології ім. Г. С. Костюка Академії педагогічних наук України. – , 0402U002220.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-24