Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кузьмінова Вікторія Юріївна. Правові та наукові основи відновлення (реконструкції) втрачених кримінальних справ. : к.ю.н. : спец.. 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність : захищена 2002-05-23; . Національний університет внутрішніх справ. – , 0402U002226.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-24