Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кошіль Мирослава Богданівна. Донні відклади верхньо-середньої частини р. Дністер (еколого-геохімічний аспект) : к.геол.н. : спец.. 04.00.02 - Геохімія : захищена 2002-06-14; . Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України. – , 0402U002241.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-24