Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Дмитрієва Вікторія Анатоліївна. Особливості урбанізації в Україні в середині 20-х років XX сторіччя: технології баз даних та математико-статистичні методи аналізу. : к.і.н. : спец.. 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни : захищена 2002-06-19; . Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – , 0402U002330.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-19