Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Красота Михайло Віталійович. Технологія електроконтактного наварювання порошків з отриманням рівномірних властивостей по перерізу покриття : к.т.н. : спец.. 05.03.06 - 3варювання та споріднені процеси і технології : захищена 2002-06-17; . Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка,. – , 0402U002375.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-19