Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Громова Юлія Федорівна. Зоопланктон малих річок в умовах трансформованих русел : к.б.н. : спец.. 03.00.17 - Гідробіологія : захищена 2002-06-25; . Інститут гідробіології НАН України. – , 0402U002378.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25