Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Коваленко Аліна Василівна. Розробка ефективних технологічних рішень ліквідації аварій в каналізаційних колекторах : к.т.н. : спец.. 05.23.08 - Технологія та організація промислового та цивільного будівництва : захищена 2002-05-30; . Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури. – , 0402U002499.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-18