Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Ванджура Вікторія Михайлівна. Порівняння антиангінальної та антигіпертензивної ефек-тивності фелодипіну та амлодипіну у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця із супутньою артеріальною гіпертензією. : к.мед.н. : спец.. 14.01.11 - Кардіологія : захищена 2002-06-11; . Інститут кардіології ім.акад.М.Д.Стражеска. – , 0402U002625.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-12