Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Таранець Сергій Васильович. Джерела з історії старообрядства Правобережної України кінця ХVІІІ - початку ХХ ст." : к.і.н. : спец.. 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни : захищена 2003-04-24; . Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – , 0403U001613.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-18