Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Мужчиль Олеся Вікторівна. Стан ендотеліальної та гуморальної регуляції при серцевій недостатності у хворих на гіпертонічну хворобу у сполученні з ІХС старших вікових груп в динаміці лікування : к.мед.н. : спец.. 14.01.02 - Внутрішні хвороби : захищена 2004-03-26; . Дніпропетровська державна медична академія. – , 0404U001245.
Знайдено 1 документів
Поширити