Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Болдирєва Любов Леонидівна. Створення та морфо-біологічна оцінка вихідного матеріалу зернового сорго для селекції на гетерозис в умовах Криму : к.с.-г.н. : спец.. 06.01.05 - Селекція і насінництво : захищена 2004-04-02; . Кримький державний агротехнологічний університет. – , 0404U001402.
Знайдено 1 документів
Поширити