Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Коваленко Валентина Михайлівна. Формування образного мислення в обдарованих учнів основної та старшої школи засобами художньої літератури : к.пед.н. : спец.. 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань) : захищена 2004-04-07; . Інститут педагогіки АПН України. – , 0404U001412.
Знайдено 1 документів
Поширити