Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Дем'янець Світлана Валеріївна. Роль цитокінової агресії та оксиду азоту у патогенезі гострого коронарного синдрому. : к.мед.н. : спец.. 14.01.11 - Кардіологія : захищена 2004-05-14; . Харківський державний медичний університет. – , 0404U001979.
Знайдено 1 документів
Поширити