Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Харіна Алла Володимирівна. Дослідження антивірусної активності гетерополіядерних координаційних сполук перехідних металів на різних рівнях взаємодії вірус-рослина : к.б.н. : спец.. 03.00.06 - Вірусологія : захищена 2004-05-18; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – , 0404U002008.
Знайдено 1 документів
Поширити