Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Шуляк Сергій Анатолійович. Трифазний напівпровідниковий випрямляч з конденсаторно-ключовою комутуючою ланкою : к.т.н. : спец.. 05.09.12 - Напівпровідникові перетворювачі електроенергії : захищена 2004-05-17; . Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". – , 0404U002021.
Знайдено 1 документів
Поширити