Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Тихоненко Ірена Володимирівна. Клініко-морфологічні особливості уражень гастродуоденального відділу і роль Helicobacter pylori у їх розвитку в осіб, які контактували зі сполуками хрому. : к.мед.н. : спец.. 14.01.02 - Внутрішні хвороби : захищена 2004-05-18; . Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – , 0404U002024.
Знайдено 1 документів
Поширити