Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Драгомирецький Олексій Олександрович. Семантичні типи і структура референції висловлювань гіпотетичної модальності (на матеріалі французької, англійської та української мов) : к.філол.н. : спец.. 10.02.15 - Загальне мовознавство : захищена 2004-04-23; . Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Наукова частина. – , 0404U002040.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-17