Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Біла Світлана Ярославівна. Унійні процеси в західних єпархіях Київської митрополії (остання третина XVII - початок XVIII ст.). Історіографія проблеми : к.і.н. : спец.. 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни : захищена 2004-05-13; . Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – , 0404U002067.
Знайдено 1 документів
Поширити