Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Наріжний Данііл Юрійович. Аналіз політичних технологій та особливостей їх застосування в транзитивному суспільстві : к.політ.н. : спец.. 23.00.02 - Політичні інститути та процеси : захищена 2004-05-14; . Дніпропетровський філіал Української Академії державного управління при Президентові України. – , 0404U002206.
Знайдено 1 документів
Поширити