Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Папіш Віталія Адріївна. Семантико-функціональна природа фразеологізмів у художній прозі закарпатоукраїнських письменників (40-90 рр. ХХ ст). : к.філол.н. : спец.. 10.02.01 - Українська мова : захищена 2004-05-21; . Ужгородський національний університет. – , 0404U002432.
Знайдено 1 документів
Поширити