Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Каданер Оксана Вадимівна. Антинігілістичний роман М. С. Лєскова : к.філол.н. : спец.. 10.01.02 - Російська література : захищена 2004-05-20; . Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – , 0404U002524.
Знайдено 1 документів
Поширити