Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Маріна Олена Сергіївна. Контрастивні тропи й фігури в американській поезії модернізму: лінгвокогнітивний аспект : к.філол.н. : спец.. 10.02.04 - Германські мови : захищена 2004-12-23; . Київський національний лінгвістичний університет. – , 0405U000051.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02