Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Синчук Василь Людвигович. Кореляційні залежності між елементами криміналістичної характеристики та їх використання у методиці розслідування вбивств : к.ю.н. : спец.. 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність : захищена 2004-12-21; . Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – , 0405U000118.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02