Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Олійник Ольга Олександрівна. Вплив інгібіторів аніонного транспорту і модифікаторів мембрани на постгіпертонічний лізис еритроцитів : к.б.н. : спец.. 03.00.19 - Кріобіологія : захищена 2005-01-18; . Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. – , 0405U000210.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02