Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кравчук Тетяна Миколаївна. Педагогічна підготовка майбутніх учителів фізичного виховання у вищих педагогічних навчальних закладах України (20-80рр. ХХст.) : к.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2005-01-26; . Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – , 0405U000598.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02