Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Благовещенський Євгеній Вячеславович. Клініко-діагностична характеристика пе-ринатального періоду у юних вагітних із залі-зодефіцитною анемією та її лікування. : к.мед.н. : спец.. 14.01.01 - Акушерство та гінекологія : захищена 2005-04-14; . Харківський державний медичний університет. – , 0405U001541.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-19