Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Бєлозьорова Юлія Сергіївна. Когнітивно-дискурсивна концептуалізація часу в сучасній німецькій мові : к.філол.н. : спец.. 10.02.04 - Германські мови : захищена 2005-04-16; . Запорізький державний університет. – , 0405U001799.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-19