Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Богатова Юлія Іллівна. Закономірності формування стоку біогенних речовин річки Дунай (українська частина) і його роль в евтрофуванні північно-західної частини Чорного моря : к.геогр.н. : спец.. 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів : захищена 2005-04-14; . Одеський філіал Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України. – , 0405U001808.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-18