Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Бадалов Костянтин Павлович. Селекція дуба в степових умовах Правобережжя України (інтродукція, міжвидова гібридизація, апоміксис).- : к.с.-г.н. : спец.. 06.03.01 - Лісові культури, селекція, насінництво : захищена 2005-04-20; . Український науково-дослідний інститут лісового господарства. – , 0405U002001.
Знайдено 1 документів
Поширити