Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Хміль Микола Миколайович. Принцип неприпустимості зловживання правом (теоретико-правові аспекти) : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2005-04-12; . Національний університет внутрішніх справ. – , 0405U002028.
Знайдено 1 документів
Поширити