Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Гусак Ігор Петрович. Структура та прагматика фрагментованих лексичних одиниць у сучасній англійській мові (на матеріалі мови мас-медіа). : к.філол.н. : спец.. 10.02.04 - Германські мови : захищена 2005-05-11; . Львівський національний університет імені Івана Франка. – , 0405U002180.
Знайдено 1 документів
Поширити