Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Томашевська Марина Олександрівна. Корпоративні акти в системі джерел права України : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2005-05-20; . Інститут Держави і права імені В.М.Корецького НАН України. – , 0405U002183.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25