Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Воронова Юлія Вікторівна. Соціально-психологічні детермінанти віктимної поведінки неповнолітніх жертв сексуальних злочинів. : к.психол.н. : спец.. 19.00.06 - Юридична психологія : захищена 2005-06-04; . Національний університет внутрішніх справ. – , 0405U002283.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25