Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Поночевна Олена Вікторівна. Патогенетична характеристика і корекція порушень гемостазу у дітей, хворих на гострі лейкемії, в умовах інтенсивної хіміотерапії : к.мед.н. : спец.. 14.01.31 - Гематологія та трансфузіологія : захищена 2005-05-17; . Інститут гемаології та трансфузіології. – , 0405U002366.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25