Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Погоріла Ірина Олегівна. Організаційно-педагогічні умови становлення виховних систем сучасних гімназій. : к.пед.н. : спец.. 13.00.07 - Теорія і методика виховання : захищена 2005-06-07; . Інститут проблем виховання АПН України. – , 0405U002669.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-17