Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Бомзе Юрій Валерійович. Структура та надпровідність напівпровідних гетероструктур халькогенидів свинцю, олова та рідкісноземельних металів : к.ф.-м.н. : спец.. 01.04.07 - Фізика твердого тіла : захищена 2005-06-07; . Фiзико-технiчний iнститут низьких температур iм. Б.I.Вєркiна. – , 0405U002706.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-19