Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Абу Айаш Тетяна Ангівна. Розробка метода фрактального стискування відеопотоків в автоматизованих системах управління хірургічними операціями : к.т.н. : спец.. 05.13.06 - Інформаційні технології : захищена 2005-12-29; . Одеський національний політехнічний університет. – , 0406U000259.
Знайдено 1 документів
Поширити