Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Ковальчук Марія Вікторівна. Протекторні властивості бактерій роду Pseudomonas за умов клонального мікророзмноження та товарного виробництва картоплі (Solanum tuberosum L.) : к.б.н. : спец.. 03.00.20 - Біотехнологія : захищена 2006-01-24; . Інститут молекулярної біології і генетики НАН України. – , 0406U000391.
Знайдено 1 документів
Поширити