Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Цаповська Жаннета Ярославівна. Застосування методу потенціалів до розв'язання параболічних задач спряження : к.ф.-м.н. : спец.. 01.01.02 - Диференційні рівняння : захищена 2006-02-16; . Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – , 0406U001022.
Знайдено 1 документів
Поширити