Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Дробот Людмила Степанівна. Формування санітарно-гігієнічної культури в розумово відсталих учнів у процесі навчання соціально-побутового орієнтування : к.пед.н. : спец.. 13.00.03 - Корекційна педагогіка : захищена 2006-04-18; . Інститут спеціальної педагогіки АПН України. – , 0406U001571.
Знайдено 1 документів
Поширити