Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Толкунов Валерій Сергійович. Синтез та реакції солей 3-ариламіно i 3-оксибензофуро[2,3-с]-, бензо тієно[2,3-с]- та індоло[2,3-с]пірилію : к.х.н. : спец.. 02.00.03 - Органічна хімія : захищена 2006-04-18; . Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України. – , 0406U001651.
Знайдено 1 документів
Поширити