Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Якубовська Світлана Святославівна. Педагогічні умови застосування модульно-рейтингової технології навчання в технікумі аграрного профілю : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2006-04-19; . Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – , 0406U001668.
Знайдено 1 документів
Поширити