Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Федотова Тетяна Володимирівна. Міфологеми вогню та сонця в українській літературі: інтерпретаційні моделі. : к.філол.н. : спец.. 10.01.01 - Українська література : захищена 2006-04-13; . Київський славістичний університет. – , 0406U001726.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25