Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Литвин Дмитро Іванович. Експресія p70S6 кінази в трансформованих клітинах епітеліального походження та аденокарциномі ендометрію людини : к.мед.н. : спец.. 14.01.07 - Онкологія : захищена 2006-04-19; . Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАНУ. – , 0406U001748.
Знайдено 1 документів
Поширити