Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кругляк Мирослава Іванівна. Методологічний аналіз тенденції до єдності природничого та соціогуманітарного знання за доби постнекласичної науки. : к.філос.н. : спец.. 09.00.02 - Діалектика і методологія пізнання : захищена 2006-04-25; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – , 0406U001816.
Знайдено 1 документів
Поширити