Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Уліч Олександр Леонідович. Продуктивність сортів озимої пшениці залежно від попередників і строків сівби в Правобережному Лісостепу : к.с.-г.н. : спец.. 06.01.09 - Рослинництво : захищена 2006-04-26; . Кіровоградська державна сортодослідна станція Мінагрополітики України. – , 0406U001821.
Знайдено 1 документів
Поширити