Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Салата Ірина Анатоліївна. Динаміка лексичного складу російської мови наприкінці ХХ ст. (на матеріалі однотомних тлумачних словників). : к.філол.н. : спец.. 10.02.02 - Російська мова : захищена 2006-04-27; . Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – , 0406U001968.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25