Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Блажко Олена Василівна. Гормонально-імунологічні порушення в жінок з ендокринною безплідністю та їх немедикаментозна корекція. : к.мед.н. : спец.. 14.01.01 - Акушерство та гінекологія : захищена 2006-04-27; . Харківський державний медичний університет. – , 0406U001978.
Знайдено 1 документів
Поширити