Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Копилова Катерина Вячеславівна. Поліморфізм генів, асоційованих з господарсько-цінними ознаками великої рогатої худоби. : к.с.-г.н. : спец.. 03.00.15 - Генетика : захищена 2006-05-11; . Інститут агроекології та біотехнології Української академії аграрних наук. – , 0406U001989.
Знайдено 1 документів
Поширити