Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Войналович Андрій Сергійович. Морфофункціональні особливості міокарда теличок за різної рухової активності : к.вет.н. : спец.. 16.00.02 - Патологія, онкологія і морфологія тварин : захищена 2006-04-26; . Південний філіал "Кримський агротех-нологічний університет" НАУ. – , 0406U002036.
Знайдено 1 документів
Поширити